Skip to content

Плодоносні насадження – нові правила обліку обговорюватимуть в ЄС

by admin on July 24th, 2014

Європейська дорадча група з фінансової звітності (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) запросила до обговорення нещодавніх змін, внесених радою з МСБО до МСБО 16 та МСБО 40, які стосуються запровадження нової класифікації активів та нових правил обліку плодоносних насаджень (Bearer Plants ).

Запрошення до відгуків діє до вересня 2014 року

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS