Skip to content

Зміни до МСФЗ 11, МСБО 16 та МСБО 38 придатні до євровикористання

by admin on July 28th, 2014

Європейська дорадча група з фінансової звітності (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) спрямувала до Єврокомісії рекомендації щодо затвердження змін до МСФЗ 11 (коригування, які стосуються придбання частки в спільних операціях), МСБО 16 та МСБО 38 (коригування, які стосуються вибору методів амортизації).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS