Skip to content

Що таке контроль над активом

by admin on July 31st, 2014

Протягом 22-24 липня Рада з МСБО проводила в Лондоні поточне засідання, де серед іншого розглядалися питання щодо планів внесення змін в Концептуальну основу.
При цьому окремою темою аналізу було визначення контролю, який згадується у дефініції категорії “актив”.
Було вирішено не переносити ознаку контроля з визначення активу до критеріїв визнання активу.
Також стандартизатори зауважили, що визначення контроля над активом має бути послідовним стосовно ознаки контроля над підприємством за МСФЗ 10. Проте замість використання ключового формулювання “ризики та винагороди, пов’язані з правом власності” (‘risks and rewards of ownership’) в Концептоснові слід застосовувати інші формулювання- наприклад, “володіння, або права на зміни у економічних вигодах” (‘exposure, or rights, to variations in benefits’).

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS