Skip to content

Переваги та недоліки IFRS та US-GAAP

by admin on August 18th, 2014

В червневому числі Compliance Week опубліковано статтю “ Busting some myths about IFRS and GAAP” колумніста Скота Тауба (Scott Taub), який донедавна був членом Комітета з інтерпретацій IFRIC.
В статті порівнюються деякі аспекти МСФЗ та US-GAAP.
Автор вказує на те, що система US-GAAP більш інформативна в таких галузях, як визнання доходу, облік в страхуванні, облік в добувній галузі.
В той же час, система МСФЗ видається автору більш розвиненою в таких галузях обліку, як концесійні послуги (service concessions), компенсаційні угоди (compensation arrangements) державні гранти (government grants).
Крім того, Скот Тауб зазначає, що система US-GAAP має суттєвий дефіцит регулювання в сфері обліку капіталізації необортних активів, а також в питаннях амортизації.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS