Skip to content

Облік податку на прибуток – все складно

by admin on March 18th, 2015

В березневому числі Investor Update фахівці Ради з МСБО закликали інвесторів висловити свою думку з кількох проблемних аспектів сучасного обліку.
Серед них і питання обліку податку на прибуток.
Автори Investor-Update Барбара Девідсон (Barbara Davidson) та Фред Ніто (Fred Nieto) визнають, что сучасна система обліку податку на прибуток піддається критиці за труднощі в розумінні та великі проблемі в практиці застосування.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS