Skip to content

Чи є План рахунків обов’язковим до застосування?

by admin on March 25th, 2015

В листі Мінфіну від 20.09.13 №31-08410-07-10/27744 вказано, що підприємства, які складають фінансову зітність за МСФЗ, повинні застосовувати План рахунків.

З цього приводу ми маємо зауважити наступне:
В першому розділі Інструкції про застосування Плану рахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, є норма, яка окреслює коло її дії:
Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі – підприємства)”.
Отже ця Інструкція не є обов’язковою для підприємств, які працюють в системі МСФЗ.

З іншого боку, в інтродукції до самого Плану рахунків виключення для таких підприємств немає:
” План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі – підприємства)”.

Мабуть саме цей факт дав підстави для висновків, викладених в листі Мінфіну від 20.09.13 №31-08410-07-10/27744.

На наш погляд, в ситуації, що склалася, є певний логічний парадокс.
Адже у разі відмови від дотримання вказівок Інструкції, немає особливого сенсу в обов’язковому використанні того Плану рахунків, застосування якого регламентує ця Інструкція.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS