Skip to content

Глобалізація без уніфікації

by admin on March 30th, 2015

Кара Стейн (Kara Stein), член Комісії з цінних паперів США, у своїй доповіді в бруклінській юридичній школі зачепила тему використання МСФЗ.
Пані комісарша зауважила, що МСФЗ не застосовуються в світі повністю послідовно. Вона вважає, що ідеальних систем стандартизації не існує, і не вбачає сенсу в протиставленні МСФЗ та US-GAAP.
Пані Стейн наголосила на потребі в бухгалтерсько-стандартизаційній глобалізації, проте не вбачає біди у збереженні відмінностей, зумовлених правовими та культурними факторами.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS