Skip to content

МСФЗ в Європі: екзамен складено

by admin on March 31st, 2015

Європеський орган з цінних паперів та ринків (European Securities and Markets Authority – ESMA) оприлюднив звіт про дослідження впливу МСФЗ на фінансову звітність європейських компаній.
Загальний висновок – визнання поліпшення якості звітів.
Проте дослідження виявило дефіціт розкриття інформації в певних галузях. Зокрема йдеться про тестування на знецінення нефінансових активів з невизначеним строком використання.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS