Skip to content

Шість кроків до поліпшення аудиту

by admin on May 15th, 2015

Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA) видав план з поліпшення функціонування аудиту – ENHANCING AUDIT QUALITY.

Цей план включає шість пунктів. Зокрема мова йде про удосконалення системи екзаменування, та про підвищення стандартів професійної етики.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS