Skip to content

Надходження від тестування

by admin on May 18th, 2015

12 травня Комітет з інтерпретацій МСФЗ (IFRIC) розглянув запит щодо пояснення схеми обліку надходжень, які отримані від продажу активів, вироблених при первісному тестуванні нового обладнання.
Існує два підходи до обліку таких надходжень:
1.відображення доходів та витрат,
2.зменшенні вартості оприбуткованого основного засобу.
Комітет голосуванням вирішив, що це питання не варте того, щоб вносити зміни до МСБО 16, і йому слід присвятити окреме Тлумачення (Інтерпретацію).
Докладніше про обговорення- тут.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS