Skip to content

Європейці хочуть врешті розібратися з прибутком та сукупним доходом

by admin on May 19th, 2015

Європейська дорадча група з фінансової звітності (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG), Європейська федерація спільнот фінансових аналітиків (European Federation of Financial Analysts Societies – EFFAS), та Бельгійська асоціація фінансових аналітиків (Association Belge des Analystes Financiers -ABAF), разом з Радою з МСБО оголосили про проведення 1-го липня загального заходу з проблем застосування звітності про прибутки/збитки та про інший сукупний дохід.
Серед питань, які розглядатимуться – питання про корисність показника іншого сукупного доходу (ОСІ).

Наш коментар:
Схоже європейці так і не призвичаїлись до американського показника ОСІ. Його корисність для користувачів досі під великим питанням.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS