Skip to content

Концептуальну основу змінять: проект

by admin on May 29th, 2015

Рада з МСБО запропонувала пакетні зміни до Концептуальної основи фінансового звітування.
Зокрема йдеться про окрему главу, присвячену виьору бази оцінки (історичная вартість, поточна вартість етс).
Також розглядаються питання про корисність показника іншого сукупного доходу.
Крім того переглядаються базові дефініції деяких елементів звітності.
Окрема проблема, стосовно якої стандартизатори закликають висловитися професійну громадськість – це поверенення до Концептоснови принципу обачності.

Пропозиції та зауваження стосовно проекту приймаються до жовтня 2015 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS