Skip to content

Пропозиції щодо обліку пенсійних планів не усунуть двозначностей?

by admin on July 21st, 2015

Тім Маклю (Tim Marklew) и Алєкс Уейт (Alex Waite) в статті для Accountancy аналізують зміни до IFRIC 14 запропоновані в червні 2015 року.
Автори доходять висновку про те, що запровадження цих змін не призведе до усунення можливості різних тлумачень в питанні відображення “надзобов’язань” (extra liabilities).
Тобто проблема “законної лотереї” (‘legal lottery’) в обліковій політиці, що існує тепер, не зникне.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS