Skip to content

Кореспонденція: типова vs атипова

by admin on July 30th, 2015

В листі Мінфіну від від 14.05.2015 р. N 31-11420-08-27/15976 вказано зокрема наступне:

“Перелік господарських операцій, зазначених в Типовій кореспонденції, не є вичерпним, тому у разі здійснення господарської операції, яка не зазначена в Типовій кореспонденції, бюджетна установа повинна керуватися Порядком застосування Плану рахунків, наведеним у додатку 1 до Плану рахунків. Враховуючи вищевикладене, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби можуть розробити методичні рекомендації стосовно порядку відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями (кореспонденцію рахунків) в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності, які б не суперечили нормативно-правовим актам Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та законодавству”.

Наш коментар:
Звісно господарська практика настільки розмаїта та багатогранна, що передбачити всі можливі варіанти кореспонденції рахунків в принципі неможливо. Саме тому фахівці Мінфіну візнають, що їхня “типова” кореспонденція не є вичерпною. Втім виникає закономірне питання: якщо перелік не може бути вичерпним, то навіщо він взагалі потрібен?
Акцент на регулюванні процедур обліку замість регулювання змісту власне звітності – це прояв совкової ментальності, яка приділяє більше уваги усіляким дрібницям процесу, аніж результату.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS