Skip to content

Соціальна вигода: як її визначати?

by admin on August 3rd, 2015

Рада з міжнародних стандартів бухобліку в громадському секторі (International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB) винесла на публічне обговорення документ, який передбачає визначення загального підходу до вимірювання соціальної вигоди (Social Benefits).
Фахівцям запропоновано три можливі підходи:
-підхід події, яка зобов’язує;
-підхід соціального контракту;
-страховий підхід.

Коментарі пріймаються до 31.01.16.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS