Skip to content

IASB пропонує чергове відтермінування

by admin on August 13th, 2015

У вересні 2014 року Рада з МСБО затвердила доповнення до МСФЗ 10 та МСБО 28, які стосувалися обліку операцій продажу між інвестором та асоційованим або спільним підприємством (Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28).
Ці доповнення мають набути чинності для складання річних звітів, що починаються після 01.01.16.
Втім в липні 2015 року Рада вирішила винести на розгляд громадськості проект, який скасовує дату набуття чинності зазначеними змінами.
Стандартизатори пропонують дочекатися результатів досліджень методу участі в капиталі, і після того вирішити долю змін до МСФЗ 10 та МСБО 28.
Коментарі до цього проекту пріймаютьс до 9-го жовтня 2015 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS