Skip to content

Аудиторам – новий закон

by admin on August 26th, 2015

Мінфін пропонує прийняти Закон “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.
Відповідний проект розміщено на сайті відомства.

В статті 1 цього документу зокрема є наступна дефініція:
підприємства, що становлять суспільний інтерес, – публічні акціонерні товариства та емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, які провадять діяльність на підставі ліцензії, та підприємства, які відповідно до законодавства належать до великих підприємств”.

Головбухам підприємств, які підпадають під таке визначення, слід готуватися до спецрежиму аудиту.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS