Skip to content

АССА про НПО

by admin on October 20th, 2015

АССА видала посібник зі складання МСФЗ-звітності неприбутковими організаціями. Посібник базується на вимогах МСФЗ для малих та середніх підприємств.

Посібник містить багато рекомендацій. Зокрема і стосовно невключення до доходів вигід, отриманих НПО від безкоштовної праці волонтерів.
Мусимо сказати, що не всі системи стандартизації дотримуються такого правила.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS