Skip to content

Добровільне медичне страхування: Мінфін втрапив у халепу

by admin on August 30th, 2010

В листі Міністерства фінансів України від 22.03.2010 р. № 31-34000-20-10/6144 зазначено, що «витрати на медичне страхування як не визначеного законодавством обов’язковим відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, відображаються у складі інших операційних витрат»

В коментарі газети «Податки та бухгалтерський облік» №62/10 редакція не погоджується з висновками фахівців Мінфіну.

Харківські аналітики слушно наголошують на тому, що жодного розмежування витрат залежно від обов’язковості чи добровільності їх сплати, ПСБО 16 не містить.

Коментатор газети додатково зазначає, що однією з  можливостей є включення витрат на медичне страхування до складу загальновиробничих витрат, що прямо передбачено  пп. 15.1 та 15.7 П(С)БО 16.

Підводячи підсумок, фахівці видання доходять аргументованого та цілком справедливого висновку  про те, що витрати на добровільне медичне страхування мають класифікуватися підприємством залежно від зайнятості застрахованих працівників на певних ділянках як витрати на виробництво (дебет рахунків 23 та 91), адміністративні витрати (дебет рахунка 92), витрати на збут (дебет рахунка 93) чи інші операційні витрати (дебет рахунка 94).

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS