Skip to content

EFRAG про різні теоретичні уявлення

by admin on March 22nd, 2016

Європейськ радники (EFRAG) оприлюднили звіт про опитування, проведені минулого року, що мали на меті виявити уявлення бухгалтерів про теоретичні засади ідентифікації активів та зобов’язань.
Виявилося, що бухгалтери не мають згоди у фундаментальних питаннях визначення контролю, економічних вигід та минулих подій.
Наприклад, немає єдиної думки стосовно наявності контролю над економічною вигодою, втіленою в лотерейному квитку, у підприємства, яке придбало лотерейний квиток.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS