Skip to content

Тонка капіталізація: невичерпна тема

by admin on April 22nd, 2016

В листі Чернігівської ДФС від 17.02.2016 р. № 572/10/25-01-15-02-09 роз’яснено кілька проблем податкового регламенту тонкої капіталізації.
Зокрема в листі пояснено уявлення податківців про показник “нараховані у бухгалтерському обліку проценти за борговими зобов’язаннями”.
Працівники ДФС спочатку цитують визначення процентних доходів, а потім, не знайшовши в стандартах визначення процентних витрат, вдаються до допомоги Інструкції із застосування Плану рахунків:

“Проценти – дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум ( п.п.14.1.206 п.14.1 ст.14 ПКУ).
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженої Наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків, ведеться на рахунку 95 “Фінансові витрати“.

Раніше в листі л ДФС від 29.07.2015 р. № 7304/Ф/99-99-19-02-02-14 вказувалося:

“суми капіталізованих витрат не враховуються для розрахунку різниць за операціями з нарахування процентів за борговими зобов’язаннями відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу”.

Втім така позиція не є сталою. В листі ДФС від 10.02.2016 р. N 2669/6/99-99-19-02-02-15 зазначається, що при розрахунку суми перевищення згідно з п.140.2 ПКУ враховується вся сума нарахованих в бухобліку відсотків, незалежно від факту їхньої капіталізації.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS