Skip to content

Резерв відпускних: кара за старі гріхи

by admin on April 26th, 2016

Львівські податківці прокоментували ситуацію з оплатою відпускних, коли підприємство помилково до 2015 року не нараховувало забезпечення під такі виплати.
Висновки невтішні:

“Якщо підприємство не створювало резерву відпусток у попередні роки, а вирішило його створити в поточному, то, інвентаризуючи його, не можна врахувати всі дні невикористаних відпусток за попередні роки, оскільки ці дні не були враховані в сальдо резерву на початок року. До витрат періоду можна віднести лише ті витрати, які відносяться до зароблених відпусток звітного календарного року”.

Свій висновок податківці обгрунтовують посиланням на п.8.2 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879 : Залишок забезпечення на виплату відпусток, у т. ч. відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників.

Бухоблік в даному питанні на боці податківців. Адже виправлення помилки (нестворення забезпечення) призведе до того, що нарахування забезпечення в тій частині, яка належить до відпускних, зароблених в попередніх роках, буде проведено не за дебетом рахунків витрат, а за дебетом нерозподіленого прибутку.

Зауважимо, що спеціальна перехідна норма (п.24 четвертого підрозділу ХХ розділу ПКУ) , яка дозволяє врахувати в податковому обліку відпускні, що належать до минулих років, в даному випадку не застосовується. Вона призначена для тих випадків, коли забезпечення станом на 01.01.15 було створено.

Отже непрофесійні бухгалтери, які до 2015 року ігнорували вимоги стандартів щодо створення забезпечень під виплату відпускних, фактично підставили свої підприємства під додаткові суми податку.

Також слід звернути увагу на те, що податківці виявили неабияку обізнанисть в тонкощах бухстандартизації, та вказали на необов’ язковість створення забезпечення під виплату відпускних тими підприємтсвами, що складають звітність за ПСБО 25.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS