Skip to content

Курсові за відрядженнями

by admin on August 22nd, 2016

О. Січ в журналі “Головбух” №26 публікує консультацію щодо необхідності нарахування курсових різниць за аборгованістю перед працівником, який у відрядженні витрачав власні кошти.
Автор вказує на наступне:
“заборгованисть перед працивніком виражена у сумі іноземної валюти, хоча й буде погашатися у її гривневому еквіваленті. Відповідно, така заборгованість може вважатися монетарною статтею в іноземній валюті”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS