Skip to content

Оновлення п’ятнадцяте: грошово-рухливе

by admin on August 29th, 2016

FASB затвердила ASU 2016-15, яке вносить зміни до 230-го розділу Кодифікації US-GAAP, що стосується складання звіту про рух грошових коштів. Оновлення покликано врегулювати питання класифікації восьми видів потоків грошових коштів, за якими зараз не існує однозначної практики подання у фінансовій звітності.

Оновлення набуває чинності з грудня 2017 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS