Skip to content

Пенсії пов’язані з оплатою праці

by admin on September 14th, 2016

В листі ДФС № 18673/6/99-99-15-02-02-15 від 29.08.2016 дано пояснення змісту поняття “інші виплати, пов’язані з оплатою праці”, яке застосовано в п.п.п. 139.1.1 ПКУ.
Якщо забезпечення створюється під такі виплати,коригування финрезультату не проводиться.
Податківці проаналізували зміст деяких пенсійних забезпечень, и вказали на наступне:
“Згідно з п. 3.11 ст. 5 Інструкції № 5 видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій відносяться до складу інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.
Крім того, згідно з абзацом б) п. 5 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19) «Виплати працівникам» виплати працівникам включають, зокрема, виплати по закінченні трудової діяльності, як, наприклад, (i) пенсії (наприклад, пенсії та разові виплати при виході на пенсію).
Враховуючи викладене вище, до виплат, пов’язаних з оплатою праці, відносяться сформовані забезпечення на виплати пенсійних зобов’язань на пільгових умовах працюючих і не працюючих співробітників, які заробили пільговий стаж на підприємстві до досягнення ними 60-років, та фактичні виплати за рахунок раніше створених забезпечень під такі виплати.
При цьому, при розрахунку податку на прибуток фінансовий результат до оподаткування не підлягає коригуванню згідно п.п. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу на суми сформованих забезпечень на виплати пенсійних зобов’язань на пільгових умовах вищезазначених співробітників та суми фактичних виплат за рахунок раніше створених забезпечень під такі виплати”.

Зверніть увагу: податківці визнають, що пільгові пенсійні компенсації не належть до фонду оплати праці, але при цьому пільгові пенсійні виплати є “виплатами, пов’язанимі з оплатою праці”. Отже належність тих чи інших виплат до фонду опати праці не є єдино можливим крітерієм визначення зв’язку з оплатою праці.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS