Skip to content

Методологія гарантійних очікувань

by admin on September 16th, 2016

В журналі “Головбух” №32 опубліковано статтю І.Назарбаєвої “Гарантійні зобов’язання: від бухгалтерського забезпечення до податкових коригувань”.
В статті зокрема вказано на певні відмінності національних традицій створення гарантийного резерву від положень МСБО 37:
“у тому ж таки МСБО 37 наведено приклад створення зебезпечення з використанням статистичного методу оцінки, який називається “очікувана вартість”.
Для українських бухгалтерів більш звичною є інша методика розрахунку, коли рівень майбутніх гарантійних витрат визначають у відсотках вартості проданого товару”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS