Skip to content

Поза зоною досяжності ДФС

by admin on September 29th, 2016

В листі ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2016 р. № 20663/10/26-15-12-05-11 зазначено наступне:

“Згідно з п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137, облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Враховуючи викладене, з питання, що є достатніми причинами для зміни облікової політики в частині зміни методу оцінки запасів доцільно звернутись до Міністерства фінансів України”.

Отже податківці уникають прямих відповідей щодо зміни облікової політики, посилаючиь на те, що зазначене питання не входить до їхньої компетенції.
Втім процитована ними норма ПСБО 6 прямо свідчить про те, що підприємство самостійно вирішує зазначену проблему.
Ми лише звернемо увагу на те, що зміна облікової політики інколи може привести до цікавих податкових наслідків. Адже результати ретроспективного перерахунку впливають на нерозподілений прибуток, і тому не відображаються у фінрезультаті до оподаткування.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS