Skip to content

Курсові – не відсотки

by admin on February 21st, 2017

В листі ДФС від 06.02.2017 р. № 2115/6/99-99-15-02-02-15 надано пояснення щодо “курсових різниць по позиції, отриманій від пов’язаної особи – нерезидента”.
Мова йде про обмеження т.зв. “тонкої коапіталізації”, викладене в п.140.1 – 140.3 ПКУ. Ці обмеження регламентують визнання в податковому обліку процентів за позиками нерезидентів.
Податківці вказують наступне:
“Розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по курсових різницях, що виникають по заборгованості в іноземній валюті.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату”.

Отже, з цього роз’яснення випливає, що курсові різниці, нараховані на заборгованість, не є власне відсотками за такою заборгованістю.
Втім на практиці деякі підприємства, що звітують за МСФЗ, відносять такі курсові різниці до статі фінансових витрат.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS