Skip to content

Сивий Феодосій про криву

by admin on February 27th, 2017

В “Професійному бухгалтері” № 7/17 надруковано статтю Сивого Феодосія про те, які алгоритми можуть використовуваться для обліку витрат на навчання персоналу,
При цьому автор розглядає витрати на навчання в широкому розумінні: як ті витрати, що сплачються безпосреденьо за отримання нових знань, так і підвищені виробничі втрати від нестачі таких знань.

За загальним правилом витрати на навчання підлягають списанню на витрати звітного періоду. Проте за певних обставин припускається їхня капіталізація:
“Припустимо, підприємство закупило нову виробничу лінію. Робітники спочатку навчаються працювати з обладнанням і це призводить до високих витрат на брак. У міру навчання витрати на брак знижуються. Показником належного освоєння технології є зниження кількості браку до нормативного рівня в умовах звичайного режиму роботи. Підвищені втрати, понесені компанією від початку освоєння нової технології до моменту досягнення нормативного рівня браку, по суті, є витратами на навчання персоналу. Якщо підійти до таких витрат із загальною міркою, то підвищені витрати, понесені на початкових стадіях освоєння нових технологій (продуктів), можна назвати наднормативними, і тоді вони повністю мають бути включені до витрат поточного періоду (п. 11 МСБО 16 «Основні засоби», параграф 38 МСБО 2 «Запаси»). Але якщо виходити з того, що норми витрат можуть бути різними на різних етапах виробництва, то поняття наднормативності стає досить гнучким. Цей ефект дозволяє деяким аудиторам не дуже суворо ставитися до витрат на навчання, понесених на початкових стадіях нових виробництв.
В економічному загалі цей феномен називають «кривою навчання».

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS