Skip to content

Оновлення шосте

by admin on February 28th, 2017

FASB затвердила чергове оновлення системи US-GAAP – ASU No. 2017-06.
Оновлення стосується звітування про пенсійні плани та плани з медичного страхування.
Зміни внесено до розділів 960, 962 та 965 Кодифікації.
Вони стосуються особливостей подання інформації про плани ” Master Trust”.
Оновлення застосовується з грудня 2018 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS