Skip to content

Тягар відповідальності

by admin on September 29th, 2010

В «Дебет-кредит» № 38/10 публікується стаття Наталії Канарьової «За що відповідає головний бухгалтер».

В статті докладно розглянуто види професійної відповідальності українських головбухів:

-Матеріальна відповідальність,

-Адміністративна відповідальність,

-Цивільна відповідальність,

-Кримінальна відповідальність.

Серед іншого, автор наголошує, що «у разі коли дія (чи бездіяльність) бухгалтера або головбуха як посадової особи призвела до застосування до підприємства податковими чи іншими контролюючими органами санкцій (що означає заподіяння підприємству шкоди), матеріальна відповідальність може покладатися на такого бухгалтера чи головбуха (але вона обмежується його середнім заробітком».

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS