Skip to content

Про переклади і “висококваліфікованих”

by admin on August 16th, 2017

В листі Мінфіну від 18.07.2017 р. № 35230-07/28-530/533 йдеться про актуалізацію текстів МСФЗ:
“З метою здійснення належного процесу рецензування текстів перекладу МСФЗ наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2013 N 20 утворено Раду з МСФЗ (далі – Рада) як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України. Рада утворена з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій, об’єднань підприємців, бухгалтерів і аудиторів України.
За результатом розгляду на засіданнях Ради перекладів змін до МСФЗ, надісланих на опрацювання РМСБО, у 2016 році сформовано версію перекладу МСФЗ, яка розміщена на веб-сайті Міністерства фінансів України відповідно до вимог Закону. Зазначення певної дати, станом на яку український переклад МСФЗ відповідає оригіналу, відбудеться після розгляду Радою повного пакету відповідних перекладів змін до МСФЗ”.

Наразі на сайті Мінфіну в архіві викладено тексти міжнародних стандартів “станом на 1 січня 2015 року”.
Крім того, в кінці червня було викладено ще один пакет текстів. В цьому пакеті, наприклад, є новий МСФЗ 15. Але дата актуализації перекладів, що містяться в зазначеному пакеті, не вказана.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS