Skip to content

Від англо-саксів до континенту

by admin on August 28th, 2017

Євроасоціація виявила концептуальну проблему українського бухобліку. Після укладання угоди про асоціацію з ЄС, ми повинні налаштувати наше бухгалтерське законодавство на європейський лад згідно з відповідними Директивами ЄС. Бухгалтерське єврорегулювання ЄС базується на т.зв. континентальній моделі обліку.
Але вітчизняне бухзаконодавство грунтується переважно на англо-саксонських засадах. На початку ХХІ століття це визнавали батьки-засновники чинної укрбухсистеми:
“Концептуально на основі сучасної (діючої) української системи, параметрів континентальної и англо-саксонської системи бухгалтерського обліку Методологичною радою рекомендовано здійснювати реформування в напрямку синхронізації з англо-саксонською, це ближче до наших традицій і дозволить кращі з них зберегти, розвинути і уникнути незручностей і витрат”. (Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. – Луганськ, Промдрук, ДСД “Лугань”, 2000, с.280).
Таким чином бухгалтерам слід очікувати тектонічних зсувіві у галузі профільного законодавства: ми повертаємося на континент.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS