Skip to content

Претензії та витрати

by admin on September 19th, 2017

В листі від 16.06.2017 р. № 35210-07-10/16083 фахівці Мінфіну пояснили, коли слід відображати в обліку витрати за претензіями:

“суми визнаних претензій відображаються підприємством – одержувачем претензій у складі витрат того звітного періоду, в якому було прийнято рішення задовольнити вимоги заявника претензій”.

Фактично в листі пропонується визнати витрати в періоді, коли керівництво погоджується оплатити претензію. Такий висновок неправильний. Адже дотримання принципу обачності забороняє занижувати показники витрат та зобов’язань. Таким чином головбух повинен зафіксувати в обліку ці показники тоді, коли ймовірність виплати за претензією стає вищою за ймовірність невиплати за претензією. Як тільки це відбувається, мають бути нараховані витрати. Якщо строк або сума платежу точно не визначені, то зобов’язання відобразяться в балансі у вигляді забезпечень. Тобто дотримання обачних підходів до ведення бухобліку зазвичай приводить до того, що витрати за претензіями визнаються раніше, ніж прийняття рішення про задоволення вимог.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS