Skip to content

Коригування по орендованим ОЗ

by admin on September 20th, 2017

В листі ДФС від 14.09.2017 р. № 1952/6/99-99-15-02-02-15/ІПК вказано наступне:
“Згідно з пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
<...>
на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
<...>
Отже, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних засобів“.

Таким чином, податківці фактично вказують на те, що норми п.138 ПКУ стосуються не лише власних, а й орендованих основних засобів.
Так може тепер можна в податковому обліку нараховувати і амортизацію на орендовані основні засоби?

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS