Skip to content

Засоби vs фонди

by admin on September 22nd, 2017

В листі ДФС від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15 надано пояснення щодо амортизації основних засобів підприємцями. Звертаємо увагу на термінологію листа:

“Враховуючи те, що на сьогодні законодавчо не встановлена форма ведення такого обліку, то фізична особа – підприємець має право (за власним бажанням) вести такий облік з використанням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 зі змінами (далі – Стандарт “Основні засоби“).
<...>
Враховуючи викладене, а також норми п. 29 Стандарту “Основні фонди“, відповідно до якого нарахування амортизації проводиться щомісячно, фізична особа – підприємець має право (за власним бажанням) щомісячно нараховувати амортизацію основних фондів та нематеріальних активів, які безпосередньо використовуються платником в господарській діяльності з метою отримання доходу”.

Як бачимо, податківці вживають термін “основні фонди” як категорію тотожну “основним засобам”. Такий підхід є як мінімум не універсальним.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS