Skip to content

Оренда як придбання

by admin on September 25th, 2017

В листі ДФС від 15.09.2017 р. № 1976/6/99-99-15-02-02-15/ІПК йдеться про амортизацію цілісних майнових комплексів (ЦМК):

“при визначенні об’єкта опадаткування податком на прибуток на підставі положень п. 138.1, п. 138.2 ст. 138 платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортізації виробничих основних засобів, що входять до складу орендованого цілісного майнового комплексу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких виробничих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу“.

Таким чином, податківці визнають податкову амортизацію майна , орендованого в складі ЦМК.
Зауважимо, що Перехідні положення ПКУ дозволяють амортизувати ті об’єкти, що були відображені в податковому обліку станом на 01.01.15. До цієї дати амортизації підлягали витрати на придбання основних засобів. Орендар ЦМК звісно не несе таких витрат. Але спецнорма п.146.17.2 ПКУ дозволяла вважати отримання об’єктів ЦМК в оренду в податковому розумінні придбанням.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS