Skip to content

Інвестиційно-справедлива – не ОЗ

by admin on October 20th, 2017

В листі ДФС від 17.10.2017 р. № 2251/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надано пояснення щодо податкового обліку операцій з інвестиційною нерухомістю.
Зокрема в листі вказано наступне:
“У разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування згідно норм п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу не здійснюється. Результат від продажу таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку, та відображається у складі фінансового результату до оподаткування без коригувань“.

Таким чином ДФС вкотре визнала, що з метою оподаткування інвестнерухомість, що в бухобліку оцінюється за справедливою вартістю, фактично не вважається основними засобами. Хоча формальний підхід може дати підстави для протилежного висновку.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS