Skip to content

Списання без активації

by admin on October 26th, 2017

В листі Мінфіну від 17.02.2017 р. № 31-11420-07-10/4538 надані пояснення щодо обліку методичної літератури. Зауважимо, що крім звичних посилань на облік т.зв. “бібліотечних фондів” в складі інших необоротних матеріальних активів, фахівці Мінфіну висловилися стосовно обліку тієї літератури, що не є необоротною:
“Довідникова і методична література, яка не відповідає критеріям визнання необоротним активом, відображається в аналітичному обліку з віднесенням витрат на її придбання до витрат того періоду, протягом якого вони були здійснені“.
Таким чином, мова про оприбуткуання такої літератури в складі поточних активів не йде.
Тобто бухгалтерам пропонується йти найобачнішим шляхом.

Принагідно нагадаємо, що в традиції застосування МСФЗ літературу зазвичай розглядають як нематериальній актив – як інформацію. Адже покупець платить за інформацію, яка міститься в літературі, а не за папір, на якому надруковані літери, і не за типографську фарбу. Отже вартість нематериальної складової активу суттєво переважає вартість матеріального носія інформації.
Пора б вже мінфінівцям втямити цю просту істину , і припинити нарешті застосування совкового правила обліку літератури в складі матеріальних активів.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS