Skip to content

Ну-ну-ну від НБУ

by admin on November 16th, 2017

В листі НБУ від 13.11.2017 р. № 20-0008/77182 вказано на недоліки проміжної звітності українських банків:

“…при складанні проміжної фінансової звітності окремі банки не забезпечили включення до такої звітності певних пояснювальних приміток, зокрема “Операції з пов’язаними особами”, “Операційні сегменти” та “Події після дати балансу”.

Зазначене може вплинути на достовірність розкриття інформації про фінансовий стан банку користувачам для прийняття обґрунтованих рішень”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS