Skip to content

“Безоплатно-необоротні” доходи

by admin on November 27th, 2017

В листі ДФС від 16.11.2017 р. № 2623/6/99-99-15-02-02-15/ІПК податківці вирішили виявити свої здібності в бухгалтерському обліку.
Цитата:
“Пунктом 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 встановлено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Тобто безоплатне отримання необоротних активів визнається доходом при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку”.

Податківці про ПСБО 15 згадали, але забули, що для відображення доходів від безоплатного отримання необоротного активу в системі ПСБО є спеціальний алгоритм, зазначений в Інструкції про застосування плану рахунків:

“На субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS