Skip to content

Річна напіврічність

by admin on November 27th, 2017

В листі ДФС від 17.11.2017 р. № 2662/6/99-99-15-02-02-15/ІПК пояснюється, як треба звітувати тим НПО, які з липня втратили свій НПО-статус:

“порядок звітування неприбутковими організаціями – юридичними особами, яких з 01 липня 2017 року виключено з Реєстру (на виконання п. 35 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу) та які з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р. є платниками податку на прибуток, такий:

за період з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р. неприбуткова організація подає до контролюючого органу Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року (який для таких організацій дорівнює періоду з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р.), та фінансову звітність за перше півріччя 2017 року – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання Звіту 01 березня 2018 року;

за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р. така організація повинна подати до контролюючого органу декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р., та фінансову звітність за 2017 рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання Декларації 01 березня 2018 року”.

Отже в податковому Звіті за рік буде фактично наведено дані за перше півріччя, а в річній податковій декларації дані за друге півріччя. При цьому до декларації буде додано фінзвіт за всі 12 місяців. Виникає питання: який показник прибутку до оподаткування вказувати в декларації?

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS