Skip to content

Як будемо переходити? Правильно або як завжди?

by admin on November 29th, 2017

В газеті “Все про бухгалтерський облік” № 107 опубліковано матеріал “Європейський облік: хто і коли змушений буде перейти на МСФЗ”, присвячений проблемам переходу на МСФЗ у зв’язку зі змінами, внесенеми нещодавно до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Автор зокрема звертає увагу на схожі події, що відбувалися шість років тому:

“Українська бухгалтерська громадськість вже стикалася з проблемою визначення періоду першого застосування МСФЗ. Тому можемо скористатися вже набутим досвідом. Давайте пригадаємо буремні події 2011-2012 рр.
Закон України від 12.05.11 р. № 3332-VI (далі – Закон № 3332) доповнив Закон про бухоблік ст. 12¹, яка вимагала складання фінзвітності за МСФЗ від публічних акціонерних товариств, банків, страховиків, а також підприємств, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабміном. Ці зміни набували чинності з 1 січня 2012 р..
Мінфін в різних листах тлумачив цю норму по-різному, поки врешті решт не з’явився легендарний «лист трьох» — спільний лист НБУ, Мінфіну та Держстату від 07.12.11 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702.
В цьому листі публічним акціонерним товариствам та страховикам фактично надавався вибір варіанту тлумачення норми закону : вони могли обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.11 р. або 01.01.12 р.. Відповідно до здійсненого вибору був регламентований і склад фінансової звітності.
Тут слід зауважити, що термін «дата переходу» – це категорія, що визначена в додатку А до МСФЗ 1 як початок першого періоду, за який суб’єкт господарювання подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїй першій фінансовій звітності за МСФЗ”.

Аналогії з подіями 2011-2011 років дають підстави для висновку: МСФЗ-новачки можуть обрати датою переходу на МСФЗ або 01.01.17, або 01.01.18.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS