Skip to content

Об’єднання заради спрощення

by admin on November 30th, 2017

За повідомленням “Журналу бухгалтерії” FASB об’єднала два розділи Кодифікації US-GAAP : розділ 225 “Звіт про прибуток” буде включено до розділу 220, який називається “Сукупний прибуток”. Новою назвою розділу 220 буде “Звіт про прибуток – звітування про сукупний прибуток” (Income Statement—Reporting Comprehensive Income).

В правилах звітування нічого не змінено. Мета об’єднання – спрощення Коодифікації

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS