Skip to content

Публічність вимагає міжнародних стандартів

by admin on October 21st, 2010

Звертаємо увагу керівництва публічних акціонерних товариств на норму, яка міститься в Порядкузаповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженому Рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 22.06.2010 N 981:

“Публічні акціонерні товариства додатково розкривають
інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку”.

Цей  Порядок набуває чинності з 01.01.2011 р.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS