Skip to content

Коли акції вмирають, вони стають дебіторкою

by admin on January 5th, 2018

В листі ДФС від 29.12.2017 р. № 3202/6/99-99-15-02-02-15/ІПК розглянуто питання обліку списання акцій:

“Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, відповідно до пп. “д” якого актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією визнається безнадійною заборгованістю.
<...>
Для списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється формування резервів сумнівних боргів, при понесенні витрат за якими відповідно до положень п. 139.2 ст. 139 Кодексу здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування <...>“.

Така дивна податкова особливість не повинна збити з пантелику головбуха.
В бухобліку такі “померлі” акції слід просто списати з балансу через втрату загальних ознак активу, без переведення до складу дебіторського боргу.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS