Skip to content

МСФЗ на вибір: 2018 або 2019

by admin on January 10th, 2018

В листі Мінфіну від 29.12.17 №35210-06-5/37175 надано роз’яснення щодо порядку переходу на МСФЗ підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Головна теза: можливість вибору дати переходу – 01.01.17 або 01.01.18.
В першому випадку перша МСФЗ-звітність складається за 2018 рік, у другому – за 2019 рік.
Схожу схему переходу було застосовано органами влади в 2011-2012 році для переходу на МСФЗ публічними акціонерними товариствами.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS