Skip to content

Багамська Співдружність: дивіденди господарські, але не контрольовані

by admin on January 19th, 2018

В листі від 12.01.2018 р. № 119/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС пояснює чи визнається виплата дивідендів багамському інвестору контрольованою операцією:

визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.
Пунктом 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. N 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153, встановлено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
З урахуванням зазначеного, сума наданих (отриманих) кредитів, депозитів, позик, поворотної фінансової допомоги, а також суми внесених (отриманих) у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому, сума нарахованих процентів (дивідендів) за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій та відображатись у Звіті про контрольовані операції”.

Наш коментар:
По-перше, важко зрозуміти який стосунок до операції виплати дивідендів має бухгалтерське визначення доходу.
По-друге, виплата дивідендів на об’єкт оподаткування, очевидно, не впливає.
По-третє, податківці не вказують на те, що випдлата дивідендів є контрольованою операцією. Вони кажуть лише про врахування відповідної суми при обчисленні вартісного крітерію ідентифікації контрольованих операцій. Мова мабуть про цю ознаку: “обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік”. Тобто, судячи з усього, висновок такий: виплата дивідендів – не є контрольованою операцією, але це господарська операція.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS