Skip to content

Нові роз’яснення Мінфіну

by admin on October 26th, 2010

Мінфін на своєму сайті оприлюднив листи з роз’ясненнями деяких питань обліку.
В листі від 15.10.2010 № 31-34020-20-16/28057 повідомляється про те, за яких умов має визнаватися заборгованість за штрафами. Лист зазначає, що «передбачено визнавати зобов’язання, якщо відбулася подія (рішення суду), що передбачає зменшення активів підприємства (сплату штрафів)».
Той же лист вказує на умови визнання дебіторської заборгованості, підкреслюючи, що саме за фінансовими боргами створюється резерв:
«Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237, дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. При цьому щодо сумнівної заборгованості, яка є фінансовим активом, має створюватися резерв сумнівних боргів».
В листі від 22.09.2010 № 31-34020-20-27/25329зазначено, що вигодою вважається не тільки збільшення надходжень, але й зеншення видатків:
«Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» економічною вигодою є потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. До потенційної можливості отримання грошових коштів від використання активів також належить і можливість зменшення в результаті використання активів витрачання грошових коштів та їх еквівалентів».

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=34931

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS