Skip to content

Токсичний клієнт – загроза бізнесу

by admin on January 26th, 2018

ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс ( Аудит )» (Дочірній підрозділ міжнародної PwC) звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Національного банку України (НБУ), щодо визнання протиправним та скасування індивідуального акту, визнання дії протиправною та зобов’язати вчинити певні дії.
Джерело

Треба нагадати, що колись PWC були аудиторами Приватбанку, і НБУ влаштував їм певні негаразди з дозволом на аудит банків.

Висновок PWC щодо фінанасового звіту Приватбанку за 2015 рік був умовно позитивним. Застереження стосувалися операцій з пов’язаними особами.
Процитиємо примітку№ 31звіту:
“Для визнання сторін пов’язаними з точки зору Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» (МСБО 24) аналізуються юридичні та фактичні відносини сторін на предмет наявності в них встановлених МСБО 24 критеріїв, що дозволяють визнати сторони пов’язаними. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі“.

Ця невесела історія, сподіваємось, буде повчальною для тих “бухгалтерів”, які нехтують дотриманням вимог стандартів фінансової звітності.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS